Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Biuletyn Informacyjny nr 320 z dnia 14 grudnia 2017 r.
 
 
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 54 fotografii
Odzwiedziny: 540 wejść
Data utworzenia: 21 marzec 2019
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 12 fotografii
Odzwiedziny: 782 wejść
Data utworzenia: 09 styczeń 2019
 
[2017-12-15] Biuletyn Informacyjny nr 320 z dnia 14 grudnia 2017 r.
 

 

Szanowni Państwo


Z okazji Świąt Bożego Narodzeniażyczę Państwu pięknych, niezapomnianych Świąt,


 

przeżycia Narodzin Pańskich we wzruszeniu,

 

zdrowiu i radości

 

oraz

 

wszelkiej pomyślności
 

 

wzajemnej życzliwości i optymizmu

 

w nadchodzącym Nowym 2018 Roku!


                                                Jan First  /Cechmistrz/
==========================================================
W dniu 13 stycznia 2018 roku


Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu


przy współudziale naszego Cechu


organizujeOpłatek Rzemiosła


Diecezji TarnowskiejUroczystości rozpoczną się o godzinie 15:30


w sali reprezentacyjnej Ratusza w Nowym SączuSerdecznie zapraszamy !


Prosimy o potwierdzenie obecności w Biurze Cechu


do dnia 5 stycznia 2018 r.

============================================SERDECZNIE ZAPRASZAMY


RZEMIEŚLNIKÓW - CZŁONKÓW CECHUna

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNEpołączone z


ZABAWĄ KARNAWAŁOWĄ RZEMIOSŁA


organizowaną 13 stycznia (sobota) 2018 r. godz 19:00

w Kompleksie Rekreacyjno - Wypoczynkowym „PLATINUM” nad Łubinką

Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 71

Opłata za udział w imprezie wynosi

po 30 zł od osoby - dla rzemieślnika i 1 os. towarzyszącej

(pod warunkiem bieżącego opłacenia składek cechowych)

Pozostali uczestnicy płacą 100 zł/osoby


Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Cechu pod nr: 18 443-75-21


do dnia 5 stycznia 2018 r. 


=========================================================


Rzemieślnicy swojemu miastu


W dniu 8 listopada br. w nowosądeckim ratuszu odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta, podczas której zaprezentowano nowy sztandar miasta. Sztandar został ufundowany przez nasz Cech i poświęcony na uroczystej Mszy Świętej z okazji 725-lecia miasta. Podczas Sesji Cechmistrz Jan First wygłosił krótkie przemówienie o roli rzemiosła poprzez wieki, od powstania miasta po dzień dzisiejszy oraz wręczył Prezydentowi miasta Ryszardowi Nowakowi akt nadania sztandaru: "My, rzemieślnicy, członkowie Cechu w Nowym Sączu, w imieniu Sądeczan przekazujemy swojemu miastu sztandar, jako symbol wierności i prawości oraz niewzruszonego trwania przy wartościach najwyższych: służbie Boga, Ojczyzny i honoru"
Prezydent Ryszard Nowak podkreślił, że tegoroczne urodziny miasta to wydarzenie niezwykłe, zwieńczone wręczeniem sztandaru przez Cech Rzemiosł Różnych i ogłoszeniem świętej Małgorzaty patronką Nowego Sącza, podziękował rzemieślnikom za dar i podkreślił znaczenie rzemiosła w historii miasta. W podziękowaniu za sztandar Prezydent wręczył Prezesowi Janowi Firstowi kopię aktu lokacyjnego miasta.
Wśród gości uroczystej sesji znaleźli się między innymi Biskup Tarnowski dr Andrzej Jeż, proboszczowie sądeckich parafii na czele z Prepozytem Kapituły Kolegiackiej ks. doktorem Jerzym Jurkiewiczem oraz honorowi obywatele miasta.


Zmarł Józef Stochła
Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 19 listopada br. w wieku 80 lat, zmarł p. Józef Stochła, lakiernik samochodowy, członek Cechu od 1976 r., wieloletni członek władz cechowych, odznaczony Medalem im. Jana Kilińskiego. Pożegnanie rzemieślnika odbyło się w dniu 22.11.2017 r. w Kościele Św. Heleny. Rodzinie śp. Józefa Stochły składamy wyrazy szczerego współczucia.

Odeszła Renata Żuchowicz
Ze smutkiem informujemy, że w dniu 16 listopada zmarła tragicznie p. Renata Żuchowicz, fryzjerka. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 21 listopada br. w Kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Nowym Sączu Zawadzie. Wszystkim bliskim śp. Renaty Żuchowicz składany kondolencje.

Szkolenie dla rzemieślników
W dniu 21.11.2017 r. w siedzibie Cechu odbyło się szkolenie na temat:
- e-składka - nowe zasady opłacania składek dla wszystkich płatników
składek w ZUS)
- e-zwolnienia - nowe przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2018 roku
- Jednolity Plik Kontrolny – JPK, podstawy prawne, terminy oraz prawa i obowiązki ciążące na podatnikach.
Bezpłatne szkolenie w którym wzięło udział ok 40 osób poprowadzili przedstawiciele ZUS-u i Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu.

Święto Szkół Cechowych
W dniu 29 listopada br w Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się (poprzedzone Mszą Św. w Kaplicy na Starym Cmentarzu) obchody Święta Szkół Cechowych. W ich trakcie Cechmistrz p. Jan First i Podstarsi pp. Andrzej Danek i Andrzej Maciuszek dokonali uroczystego pasowania uczniów pierwszego roku i odebrali od nich ślubowanie. Całości dopełnił występ młodych artystów MOK-u.

Posiedzenie Zarządu
W dniu 29 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu naszego Cechu. W porządku spotkania znalazły się, między innymi:
- Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Cechu w dniu 25.10.2017r.
- Informacja z wykonania uchwał i postanowień.
- Informacja o sytuacji finansowej Cechu.
- Informacja o realizacji uchwał i wniosków zgłoszonych na Walnym  Zgromadzeniu Członków Cechu.
- Udział przedstawicieli Cechu w pracach innych gremiów i organizacji.
- Realizacja wpłat za usługi Cechu.
- Organizacja spotkania wigilijno – opłatkowego aktywu rzemiosła oraz pracowników Cechu i Szkół Cechowych.
- Organizacja spotkania świąteczno – noworocznego rzemiosła.
- Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Św. Mikołaj
W dniu 5 grudnia br. Cech przygotował dla dzieci rzemieślników i pracowników zakładów rzemieślniczych uroczystość Świętego Mikołaja. Spotkanie odbyło się w Sali Wykładowej Cechu, wzięło w nim udział ponad 150 dzieciaków. Mikołajki zorganizowano w dwóch turach, o godz 16:00 i 17:00. Wartość upominku wynosiła 50,00 zł, z tym, że 20,00 zł płacił uczestnik, a Cech pokrył koszt organizacji imprezy oraz dopłacił po 30,00 zł do każdej paczki dla dzieci rzemieślników.

Sądecka Kongregacja Kupiecka liczy 95 lat.
W dniu 8 grudnia br. Sądecka Kongregacja Kupiecka obchodziła jubileusz 95-lecia. Handlowcy z Nowego Sącza i całego regionu spotkali się na Mszy Świętej w Bazylice św. Małgorzaty, a potem w ratuszu. Obecni na uroczystościach byli prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak i radni miejscy z wiceprzewodniczącym Rady Tomaszem Cisoniem. Spotkanie było okazją do wykładu na temat przedsiębiorczości, który wygłosił prezes firmy Fakro Ryszard Florek oraz odznaczeń i gratulacji dla zasłużonych członków Kongregacji.
Cech reprezentował Prezes Zarządu p. Jan First i Dyrektor Biura Cechu p. Urszula Gołąb wraz z Pocztem Sztandarowym Cechu (pp. Jan Dudczyk, Kazimierz Kiełbasa, Marian Chowaniec). Cechmistrz wręczył prezesowi Pyzikowi list gratulacyjny i symboliczną pamiątkę jubileuszową.


Weryfikacja zatrudnienia w zakładach rzemieślniczych
Jak co 4 lata Związek Rzemiosła Polskiego ogłosił weryfikację zatrudnienia w rzemiośle. ZRP będący (jako organizacja pracodawców) uczestnikiem Rady Dialogu Społecznego jest zobowiązany w okresach czteroletnich składać wniosek o stwierdzenie reprezentatywności. Niezbędne jest wskazanie, że we wszystkich podmiotach reprezentowanych przez ZRP jest zatrudnionych ponad 300 000 osób. W związku z tym razem z Biuletynem Cechowym przesłaliśmy do wszystkich naszych członków formularze dotyczące zatrudnienia w ich zakładzie. Ponieważ nie wszyscy zastosowali się do naszej prośby, ponownie prosimy członków Cechu o wypełnienie tego oświadczenia i przekazanie dowolnym sposobem do Biura Cechu. Uprzejmie prosimy dodatkowo zaznaczyć ilość uczniów (też są pracownikami!) na poszczególnych latach nauki. Proszę potraktować sprawę jako bardzo ważną i pilną. Utrzymanie przez ZRP statusu reprezentatywnej organizacji pracodawców, a tym samym członkostwa w Radzie Dialogu Społecznego jest bardzo istotne, wynika z niego prawo do udziału środowiska rzemieślniczego w wojewódzkich radach dialogu społecznego oraz wojewódzkich i powiatowych radach rynku pracy oraz w wielu innych ważnych gremiach, a to ma fundamentalne znaczenie dla wpływania na kształt dotyczących nas rozwiązań prawnych i społecznych.


Ogólnopolskie Komisje Branżowe
Informujemy, że uchwałą 49/2017 Zarząd Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu desygnował do Ogólnopolskich Komisji Branżowych działających przy Związku Rzemiosła Polskiego następujących członków naszego Cechu:
- p. Marzena Szkaradek – Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna,
- p. Andrzej Stawiarski – Komisja Rzemiosł Spożywczych,
- p. Andrzej Maciuszek – Komisja Rzemiosł Budowlanych i Producentów
Materiałów Budowlanych,
- p. Andrzej Szarata – Komisja Złotniczo-Jubilerska
- p. Dawid Furmanek – Komisja Fotografów.

Książka o sądeckim rzemiośle
Uprzejmie przypominamy, że w Biurze Cechu można zakupić wydaną przez nasz Cech z okazji Jubileuszu 130-lecia naszej organizacji książkę autorstwa pracownika Biura Cechu Piotra Tengowskiego „Dzieje Rzemiosła Nowosądeckiego”. Bardzo obszerna publikacja ukazuje historię rzemiosła sądeckiego od czasów najdawniejszych po lata współczesne. Na kilkuset stronach bogato ilustrowanego opracowania wielu z byłych i dzisiejszych członków Cechu może znaleźć swoje nazwiska i wizerunki. Nabycie wydawnictwa może być udokumentowane fakturą VAT.


Konstytucja Biznesu
Na posiedzeniu w dniu 17 listopada br. Rząd przyjął pakiet „Konstytucji Biznesu”, 5 ustaw, które są kluczowym etapem reformy prawa gospodarczego, zapowiedzianej w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Filarem propozycji jest ustawa Prawo przedsiębiorców. Zawarto w niej rozwiązania systemowe, dotyczące między innymi pewności prawa czy zasady relacji urzędnik – przedsiębiorca. Przyjęte ustawy to:
- Prawo przedsiębiorców,
- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu",
- ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
- ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
- ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym
   na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Nowe prawo ma wejść w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących „ulgi na start”. Te zaczną obowiązywać 31 marca 2018 r.
Biuro Podatkowe Cechu


W związku z wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2018 roku, a dotyczącymi wszystkich płatników podatku VAT zmianami podatkowymi (Jednolity Plik Kontrolny – JPK )
zmieniają się zasady dostarczania danych podatkowych do urzędu skarbowego.
Wielu rzemieślników może napotkać trudności w realizacji obowiązków sprawozdawczych. Wychodząc naprzeciw tej sytuacji

PODATKOWE BIURO RACHUNKOWE
CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W NOWYM SĄCZU
OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

- Prowadzenia książki przychodów i rozchodów
- Prowadzenie ewidencji przychodów ryczałtowych
- Prowadzenie ewidencji VAT
- Sporządzanie deklaracji i zeznań rocznych
- Inne na zlecenie klienta. (np. sprawozdawczość GUS, PFRON)

Biuro Rachunkowe Cechu od lat z powodzeniem świadczy usługi z zakresu
obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. Dla naszych klientów świadczymy
usługi naliczania płac, prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz obsługi ZUS.

POSIADAMY CERTYFIKAT MINISTERSTWA FINANSÓW UPRAWNIAJACY DO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ UBEZPIECZENIE OC BIUR RACHUNKOWYCH
 
 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2019 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regeneracja pomp hydraulicznych
Projektowanie stron www iPolska.com.pl