banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Informacje o Cechu Klauzura przetwarzania danych osobowych
 
 
Klauzura przetwarzania danych osobowych
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 4 fotografii
Odzwiedziny: 631 wejść
Data utworzenia: 29 październik 2021
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 8 fotografii
Odzwiedziny: 693 wejść
Data utworzenia: 07 wrzesień 2021
 
Klauzura przetwarzania danych osobowych członków i kandydatów na członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Cech Rzemiosł Różnych  i Przedsiębiorczości  w Nowym Sączu z siedzibą przy Rynek 11, 33-300 Nowy Sącz;

2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia się do Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu,  realizacji zadań wynikających  z  Ustawy o Rzemiośle, Statutu Cechu oraz obowiązujących.

3)  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

4)     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5)     Pani/Pana dane osobowe nie będą  profilowane;

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

7)     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9)  Podane przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

 

Można się z nami kontaktować:

- osobiście w siedzibie Cechu: 33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

- listownie na adres: 33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

- telefonicznie: 18 443 75 21
- e-mail: cech@nowysacz.com.pl

mgr inż Urszula Gołąb
Dyrektor Biura Cechu 

 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2022 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl