banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności
 
 
Aktualności i Ogłoszenia
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 5 fotografii
Odzwiedziny: 536 wejść
Data utworzenia: 03 lipiec 2020
Tytuł Fotogalerii: zapraszamy do naszych szkół
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 1 fotografii
Odzwiedziny: 989 wejść
Data utworzenia: 19 maj 2020
 
 
Jeżeli w 2020 roku przedsiębiorca zatrudniał osoby fizyczne lub wypłacał im np. wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, po zakończeniu roku sporządza imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR). PIT-11 i PIT-R należy wysłać do urzędu skarbowego do 1 lutego, a osobie fizycznej do 1 marca 2021 r. PIT-4R i PIT-8AR wysyła do urzędu skarbowego do 1 lutego br....
middle 26 styczeń 2021
 
Rząd udziela wsparcia przedsiębiorcom, którzy są dotknięci ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Wsparcie zostanie skierowane m.in. do hoteli, restauracji czy obiektów kulturalnych. Rząd przeznaczy na pomoc dla firm łącznie 5,1 mld zł....
middle 26 styczeń 2021
 
Opracowanie zaadresowane jest do pracodawców, a zwłaszcza do potencjalnych uczniów i ich rodziców, podkreślając istotne znaczenie wyboru ścieżki kształcenia zawodowego i wykorzystania osobistego talentu. W sposób panoramiczny zaprezentowane jest szkolnictwo zawodowe ze szczególnym wskazaniem na naukę w rzemiośle oraz korzyści ze zdobywania konkretnego zawodu i konieczności otwartości na zmiany i innowacje....
middle 20 styczeń 2021
 
Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 3g ustawy o rzemiośle izby rzemieślnicze pobierają opłaty za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający. Opłaty te służą finansowaniu całego procesu walidacji, tj. od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku przeprowadzonych egzaminów....
middle 20 styczeń 2021
 
Tarcza Finansowa PFR 2.0 obejmuje małe i średnie przedsiebiorstwa, które posiadają odpowiedni kod PKD. Przedsiębiorca składa wniosek o subwencję drogą elektroniczną za pośrednictwem banku. Przyjmowanie wniosków w sprawie pomocy z Tarczy 2.0 będzie odbywało się w terminie od 15 stycznia do 28 lutego 2021 roku. Firmy, które skorzystały z Tarczy Finansowej 1.0 będą mogły po raz kolejny ubiegać się o wsparcie pod warunkiem, że spadek obrotów będzie kształtował się na poziomie minimum 30 procent starty. Możliwe do rozpatrzenia okresy to od października do grudnia lub od kwietnia do grudnia, porównując rok 2020 z rokiem poprzednim....
middle 18 styczeń 2021
 
Z głębokim żalem informujemy, że 5 stycznia br. zmarł śp. Ryszard Kulig, mistrz w rzemiośle kuśnierstwo, długoletni członek Cechu ( od 1976 roku). Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w dniu 9 stycznia (sobota) o godzinie 11:00 w Kościele w Łososinie Dolnej. Rodzinie i wszystkim zasmuconym odejściem śp. Ryszarda Kuliga składamy szczere kondolencje. Niech spoczywa w pokoju....
middle 07 styczeń 2021
 
Z nowym rokiem obowiązują nowe wysokości minimalnych gwarancji płacowych: minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników (osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy) – 2800 zł, minimalna stawka godzinowa dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów cywilnoprawnych – 18,30 zł. Nowe wysokości wynagrodzenia i stawki godzinowej określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r....
middle 07 styczeń 2021
 
W związku z pandemią Covid-19, Zarząd Cechu - Uchwałą Zarządu Nr 71/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku zwalnia członków Cechu z opłacania składek cechowych za I pólrocze 2021r. ...
middle 04 styczeń 2021
 
Wynagrodzenie młodocianych od 1.12.2020r. do 28.02.2021r. I rok nauki - 258,45 zł II rok nauki - 310,14 zł III rok nauki - 361,83 zł...
middle 29 grudzień 2020
 
Uprzejmie informujemy, że osób do 16. roku życia, które udają się do szkół lub placówek lub do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – także do miejsca realizacji tej nauki albo powracających do miejsca zamieszkania, nie obejmuje zakaz samodzielnego przemieszczania się od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 16:00 (§ 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii)....
middle 22 grudzień 2020

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 189 » »»

 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2021 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl