banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności
 
 
Aktualności i Ogłoszenia
Tytuł Fotogalerii:
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 1 fotografii
Odzwiedziny: 91 wejść
Data utworzenia: 19 maj 2020
Tytuł Fotogalerii: zapraszamy do naszych szkół
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 1 fotografii
Odzwiedziny: 113 wejść
Data utworzenia: 19 maj 2020
 
 
Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia w tym zakresie....
middle 04 czerwiec 2020
 
Od 1 czerwca 2020 r. ruszają zajęcia praktyczne dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia, zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia praktyczne dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia. W okresie od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrażą zgody na udział w zajęciach praktycznych nadal będzie obowiązywało czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, podobnie jak dla uczniów-młodocianych pracowników pozostałych klas branżowej szkoły I stopnia. Tym samym do uczniów tych nadal będą miały zastosowanie przepisy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Umożliwienie powrotu uczniom klas III branżowych szkół I stopnia do realizacji zajęć praktycznych pozwoli m.in. na lepsze przygotowanie tych uczniów do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego....
middle 29 maj 2020
 
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu oferuje do wynajęcia lokal handlowy o pow. 62 m². w budynku Cechu, Nowy Sącz, Rynek 11, parter. Lokal wyposażony w komplet mediów (woda, gaz, prąd) pow handlowa 33.8 m² - pow. zaplecza 20.7 m² - przejście 7.5 m². Pełne informacje: Biuro Cechu Nowy Sącz, Rynek 11 tel. fax. 18 443-75-21, 18 444 49 25 e-mail: cech@nowysacz.com.pl...
middle 28 maj 2020
 
Zadzwoń, napisz, zapytaj, być może to szkoła dla Ciebie. Zapraszamy do podjęcia nauki w szkole cechowej w Złockiem. Nasza placówka ma wiele zalet! Oto kilka z nich: – bezpłatna nauka, – nauka na jedną zmianę, – łączenie nauki z pracą – uczeń otrzymuje wynagrodzenie za pracę – stypendium za wyniki w nauce, – darmowe podręczniki, – ubezpieczenie pokrywa Cech – Cech opłaca wiele dodatkowych atrakcji, np. wyjścia do kina, wycieczki. ...
middle 28 maj 2020
 
Informacja Dyrektora naszej sądeckiej szkoły rzemieślniczej dla uczniów klas III i rodziców...
middle 28 maj 2020
 
Uczniom młodocianym należy wystawić oceny. ...
middle 28 maj 2020
 
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy przygotował zbiór informacji dotyczących sposobów zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w sytuacji ryzyka zarażenia koronawirusem....
middle 26 maj 2020
 
Kto skorzysta z postojowego w nowej odsłonie?...
middle 26 maj 2020
 
Nowe rozwiązania wprowadzone ustawą z 14 maja 2020 r. spowodowały konieczność wprowadzania zmian w niektórych wnioskach o wsparcie z ZUS....
middle 26 maj 2020
 
Pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy...
middle 26 maj 2020

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 217 » »»

 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2020 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl