banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Informacje o Cechu
 
 
Informacje o Cechu
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 4 fotografii
Odzwiedziny: 649 wejść
Data utworzenia: 29 październik 2021
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 8 fotografii
Odzwiedziny: 721 wejść
Data utworzenia: 07 wrzesień 2021
 

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu zrzesza na zasadzie dobrowolności pracodawców - rzemieślników z terenu powiatu nowosądeckiego.
Cech jest organizacją o pięciowiekowej tradycji. Gromadzi rzemieślników reprezentujących wysoki poziom wiedzy zawodowej i kierujących się zasadami etyki zawodowej. Rzemieślnicy - członkowie Cechu gwarantują rzetelne i solidne wykonawstwo usługi czy wyrobów.

Cechu jako organizacja samorządu gospodarczego:

 1. Promuje działalność gospodarczą i społeczno- zawodową rzemiosła.
 2. Sprawuje nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle. Zgodnie z Art. 3 pkt. 5 ustawy o rzemiośle Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są "... być członkami cechu lub izby rzemieślniczej".
 3. Udziela pomocy rzemieślnikom i innym przedsiębiorcom zrzeszonych w organizacjach samorządu gospodarczego rzemiosła.
 4. Reprezentuje interesy środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej.
 5. Uczestniczy w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu:
w zakresie sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego realizuje następujące zadania:

 • Prowadzi ewidencje /wykaz/ pracodawców zatrudniających młodocianych w celu przygotowania zawodowego /zawiera informacje o stanie zatrudnienia młodocianych pracowników, kwalifikacjach zawodowych i pedagogicznych osób szkolących, wolnych miejscach do wykorzystania w celu szkolenia/
 • Prowadzi ewidencje umów w celu przygotowania zawodowego realizowanego u pracodawców,
 • Prowadzi doradztwo oraz udziela informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem, zarówno dla pracodawców jak i dla pracowników młodocianych oraz uczestniczy w rozstrzyganiu ewentualnych sporów i nieporozumień wynikłych w trakcie trwania przygotowania zawodowego,
 • Udziela informacji na temat wolnych miejsc na naukę zawodu,
 • Udziela informacji oraz przygotowuje i udostępnia niezbędną dokumentację związana z organizacją przygotowania zawodowego młodocianych,
 • Promuję naukę zawodu organizowaną z zakładach rzemieślniczych poprzez udzielanie i upowszechnianie informacji na temat zasad prawnych i organizacyjnych dot. przygotowania zawodowego w rzemiośle, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków mistrza szkolącego oraz pracownika młodocianego.

Prowadzi doradztwo z zakresu:

 • Prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Porady prawne dyżury radcy prawnego
 • Wydaje Biuletyny Informacyjne adresowane do zrzeszonych pracodawców o zmianach przepisów prawnych, działalności Cechu,
 • Wydaje informatory o wyrobach i usługach rzemiosła oraz wykazy rzemieślników członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu,
 • Promuje wyroby i usługi zrzeszonych zakładów
 • Organizuje kursy i szkolenia – Rzemieślnicze Centrum Szkolenia Zawodowego
 • Pomaga w wypełnianiu wszelkich wniosków i druków.
 • Reprezentuje rzemieślników wobec urzędów i organizacji,
 • Organizuje spotkania okolicznościowe i wycieczki.

PODATKOWE BIURO RACHUNKOWE
PRZY CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

 • Prowadzenia książki przychodów i rozchodów
 • Rozliczenia z zakresie ryczałtu
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Przekazu elektronicznego
 • Rozliczenia roczne - PIT
 • Inne na zlecenie klienta.
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2022 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl